В суботу, 26 лютого 2022 року, Президент Французької Республiки провiв телефонну розмову з Олександром Лукашенком.

Президент Французької Республiки засудив усю серьйoзнiсть рiшення, яке б дозволило Росiї розмiстити ядерну зброю на бiлоруськiй землi.

Президент Французької Республiки звернувся до Олександра Лукашенка з проханням якнайшвидше вимагати виведення з білоруської землі росiйських вiйск, які ведуть односторонню та несправедливу вiйну, й пiдкреслив необхiднiсть спiвробiтництва з мiжнародною спiльнотою для проведення гуманiтарних операцiй з надання допомоги українському народові.

Президент Французької Республіки пiдкреслив, що братськi стосунки мiж бiлоруським та українським народами повиннi були би спонукати Бiлорусь вiдмовитись бути васалом i фактично спільником у вiйнi Росiї проти України.

See all articles and topics