Publié le 4 március 2019

Az európai újjászületésért

Tisztelt Európai Polgárok!

Nem csak a történelem és a minket összekötő értékek nevében fordulok közvetlenül Önökhöz. Hanem azért, mert ég a ház. A néhány héten belül sorra kerülő európai parlamenti választások sorsdöntőek lesznek kontinensünk jövőjére nézve.

A II. világháború óta soha  nem volt ennyire szükség Európára, mint most. Európa azóta sem volt akkora veszélyben, mint most.

Ezt jelképezi a Brexit. A Brexit annak a válságban lévő Európának a jelképe, amely nem tudta megvédeni a népeket korunk nagy megrázkódtatásaival szemben. A Brexit jelképe az európai csapdának is. De ez a csapda nem az Európai Unióhoz való tartozásban, hanem a hazugságban és a felelőtlenségben rejlik, amelyek lerombolhatják az Európai Uniót. Ki mondta meg a briteknek az igazat a Brexit utáni jövőjükről ? Ki beszélt nekik az európai piachoz való hozzáférés elvesztéséröl? Ki emlékeztetett azokra a kockázatokra, amelyek az írországi békét fenyegetik, ha a régi határokat visszaállítanák? A nacionalista elfordulás nem kínál megoldást ; az csak egy program nélküli elutasítás. Ez a csapda egész Európát fenyegeti: azok, akik kihasználják az emberek haragját, hamis információkra támaszkodnak, mindent ígérnek, meg annak az ellenkezőjét is.

Büszkén és tudatosan kell szembeszállnunk ezekkel a manipulációkkal. Először is meg kell mondanunk, mit jelent Európa. Történelmi sikert: egy letarolt kontinens megbékélését egy eladdig nem látott, új béke-, jóléti- és szabadságterv szellemében. Ezt soha se felejtsük el ! Ez a terv a mai napig is véd bennünket: melyik ország képes egyedül cselekedni a nagyhatalmak agresszív stratégiáival szemben? Ki állíthatja magáról, hogy megálljt parancsolhat a digitális óriásoknak ?  Hogy tudnánk szembeszegülni a kapitalizmus pénzügyi válságaival az euro nélkül, ami egész Európa erőssége? És Európa van jelen a hétköznapok sok ezernyi projektjében is, ami megváltoztatta régióink arculatát:  a felújított gimnázium, a megépített út, a végre elérhető gyors Internetes hozzáférés. Ez egy mindennapi küzdelemmel teli harc, mivel, mint ahogyan a békét sem, úgy Európát sem tekinthetjük örökre befejezett ténynek. Franciaország élén szüntelenül azért küzdök, hogy előrébb vigyem Európát és megvédjem az európai modellt. Bebizonyítottuk, hogy amiről azt állították, hogy elérhetetlen - az európai védelem vagy a szociális jogok védelme – megvalósítható.

De többet, gyorsabban kell tennünk. Mert itt les ránk a másik csapda, a status quo, azaz, hogy minden marad a régiben és az abba való beletörődés. Szemben a világ nagy megrázkódtatásaival, az állampolgárok gyakran kérdik tőlünk: « Hol van ilyenkor Európa ? Mit tesz Európa ? » Úgy látják, hogy Európa egy lélektelen piaccá vált. Márpedig, Európa nem pusztán piac, hanem program. A piac hasznos, de feledtetheti a védelmet adó határok és az összetartozást jelentő értékek szükségességét. A nacionalisták tévednek, amikor azt állítják, hogy identitásunkat védik az  Európából való kivonulással ; merthogy bennünket az európai civilizáció köt össze, szabadít fel és véd meg. De azok is tévednek, akik semmit sem akarnak változtatni, mert tagadják, hogy népeinket félelmek, a demokráciáinkat aláásó kételyek hatják át. Kontinensünk döntő állomásához értünk; az átalakuló világban most kell közösen kitalálnunk ‑ politikailag és kulturális szempontból - civilizációnk új formáit. Ez az európai Újjászületés pillanata. Ezért a visszavonulás és megosztottság kisértésének ellenállva, azt javaslom Önöknek, hogy építsük közösen ezt az európai Újjászületést három ambíció köré: szabadság, védelem és haladás.
 

Szabadságunk védelme

Az európai modell az ember szabadságán nyugszik, a vélemények, az alkotás sokféleségén. Elsődleges szabadságunk a demokratikus szabadságjog, miszerint kormányainkat mi választjuk meg, miközben külföldi hatalmak azt lesik, miként befolyásolhatnák a választások kimenetelét. Javaslom, hogy hozzuk létre a Demokráciavédelmi Európai Ügynökséget, ami európai szakértőket bocsátana minden tagállam rendelkezésére, hogy megvédje a választási eljárást a kibertámadásokkal és a manipulációkkal szemben.  A függetlenség szellemében meg kell tiltanunk, hogy külföldi hatalmak finanszírozzák az európai politikai pártokat. Európai szabályok segítségével, le kell tiltanunk az Interneten bárminemű gyűlöletkeltésre és erőszakra szító diszkurzus